Cukier inwertowany
Cukier inwertowany - produkt stanowiący mieszaninę D-glukozy i D-fruktozy, powstałą na skutek hydrolizy sacharozy, podczas której zmienia się kierunek znaku skręcalności z dodatniego na ujemny, następuje inwersja. Ulega zmianie kierunek skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła poprzez mieszaninę.

Sacharoza, posiada skręcalność właściwą wynoszącą 66,7 st. W procesie hydrolizy następuje zjawisko inwersji skręcalności, które polega na zmniejszaniu się kąta skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego, następnie przejście przez zero, aż w końcu uzyskanie przez niego ujemnej wartości.  

Inwersja sacharozy może zajść również przy obecności enzymu inwertazy, zawartego m.in. w drożdżach. Także pszczoły powodują zachodzenie tego procesu, skutkiem czego wytwarzają miód, który jest już cukrem inwertowanym.Działy serwisu