ReklamaWieś w centrum metropolii Wieś w centrum metropolii 28.02.10 - Rozwój technologiczny ludzkości pozwala na coraz większe...

 
 
 
 

Cukier

Cukier inwertowany
Cukier inwertowany - produkt stanowiący mieszaninę D-glukozy i D-fruktozy, powstałą na skutek hydrolizy sacharozy, podczas której zmienia się kierunek znaku skręcalności z dodatniego na ujemny, następuje inwersja. Ulega zmianie kierunek skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła poprzez mieszaninę.

Sacharoza, posiada skręcalność właściwą wynoszącą 66,7 st. W procesie hydrolizy następuje zjawisko inwersji skręcalności, które polega na zmniejszaniu się kąta skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego, następnie przejście przez zero, aż w końcu uzyskanie przez niego ujemnej wartości.  

Inwersja sacharozy może zajść również przy obecności enzymu inwertazy, zawartego m.in. w drożdżach. Także pszczoły powodują zachodzenie tego procesu, skutkiem czego wytwarzają miód, który jest już cukrem inwertowanym.

 
 
 
 
 
 
  • Filmy rolnicze

  • Zdjęcia

  • Forum rolnicze

  • Grupy rolnicze

4344

Maszyny rolnicze:
Fuzarioza kłosa poważnym zagrożeniem
Fuzarioza kłosa poważnym zagrożeniem dla jakości ziarna zbóż
Nowy, solidny fungicyd na polskim rynku
Nowy, solidny fungicyd na polskim rynku
Maszyny rolnicze:
Fuzarioza kłosa poważnym zagrożeniem
Fuzarioza kłosa poważnym zagrożeniem dla jakości ziarna zbóż
Nowy, solidny fungicyd na polskim rynku
Nowy, solidny fungicyd na polskim rynku
URSUS
Stare traktory